Όμιλος Φώτος Φωτιάδης

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους Κυπριακούς επιχειρηματικούς οργανισμούς. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών, στην εμπορία ποτών και καπνικών προϊόντων, την ανάπτυξη γης, στην ασφαλιστική βιομηχανία και στον τομέα της ενέργειας. Δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία.

Οι δράσεις του Ομίλου στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι πολυεπίπεδες και πολυάριθμες και επικεντρώνονται στην υπεύθυνη κατανάλωση, στη στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημιουργικότητα σε διάφορες μορφές και στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Την ίδια ώρα, το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης αναπτύσσει πάντοτε αριθμό κορυφαίων πρωτοβουλιών, που έχουν ως επίκεντρο τον πολιτισμό, την επιστήμη και τη φυσική ιστορία.
 

Στέλεχος Επικοινωνίας

Άντρη Σάουρου, Corporate Affairs Officer

Τ.Θ. 22391, 1521 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22585704
Φαξ: 22585913

Email: andri.saourou@photiadesgroup.com, communications@photiadesgroup.com

Ιστοσελίδα