Σεμινάρια και εκπαίδευση

Ένας από τους κύριους στόχους λειτουργίας του CSR Cyprus είναι η επιμόρφωση των Μελών του γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των Μελών του κάθε φορά, το CSR Cyprus προσφέρει συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση για θέματα ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας με σκοπό τη διάδοση των αρχών της ΕΚΕ και ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών για την αποδοτική εφαρμογή τους.

Προηγούμενες Εκπαιδεύσεις


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών