Όραμα

Να είμαστε το κορυφαίο επαγγελματικό δίκτυο που καθοδηγεί τις επιχειρήσεις και ενισχύει τις αλλαγές για την επίτευξη Εταιρικής Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας.


Σκοπός

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους, και ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το CSR Cyprus δημιουργεί και προσφέρει σταθερή αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη του μέσω:

 • Της ευαισθητοποίησης, παρέχοντας πληροφορίες και εκπαίδευση
 • Της ανάπτυξης και μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας
 • Της παροχής εργαλείων, καθοδήγησης και πρωτοποριακών λύσεων
 • Της συμμετοχής σε δημόσιο διάλογο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Της προώθησης συνεργασιών
 • Της δικτύωσης και προώθησης των θέσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Της ενδυνάμωσης των αναγκαίων αλλαγών

Αξίες

 Οι ΑΞΙΕΣ μας είναι:

 • Βιωσιμότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ακεραιότητα
 • Διαφάνεια
 • Επαγγελματισμός
 • Εμπιστοσύνη
 • Ισότητα