Διακυβέρνηση

Το CSR Cyprus είναι Επιχειρηματικό Δίκτυο και διοικείται από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που έχει τον κύριο ρόλο λήψης αποφάσεων, ενώ εκλέγεται μεταξύ προσώπων που εκπροσωπούν τα Πλήρη Μέλη. Οι εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται βάσει καταστατικού κάθε δύο χρόνια.

Καταστατικό Οικονομικές Καταστάσεις

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Πρόεδρος:  

Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

Αντιπρόεδρος:

Θεόδουλος Μακρυγιάννης (Cyta)

Γραμματέας:

Μαριάννα Χατζηαντωνίου

Ταμίας:

Ανδρέας Χατζηπαναγής (Remedica)

Μέλη:

Έλλη Ιωαννίδου (Τράπεζα Κύπρου)
Σοφούλης Νικολαόυ (LGS Handling)
Πανίκος Τσολιάς (Hermes Airports)
Πόπη Ψάλιου (Curis Network)

Πρόεδρος:  

Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

Αντιπρόεδρος:

Θεόδουλος Μακρυγιάννης (Cyta)   

Γραμματέας:

Χριστίνα Κοκκάλου (ΙΜR)

Ταμίας:

Ανδρέας Χατζηπαναγής (Remedica)  

Μέλη:

Έλλη Ιωαννίδου (Τράπεζα Κύπρου)
Μαρία Κουρούπη (Hermes Airports)
Παγώνα Λίγγου (Τσιμεντοποιία Βασιλικού)  
Σοφούλης Νικολαόυ (LGS Handling)
Aνδρέας Σαββίδης (Curis Network)