Μαρίνος Βουκής

Ο Μαρίνος Βουκής εργάζεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης. Κατέχει Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελλάδα), Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master Business Administration - MBA) από το California State University, Fresno (Η.Π.Α.) και είναι Υποψήφιος Διδάκτορας (PhD) στην Εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από το Πάντειον Πανεπιστήμιο (Ελλάδα).

Κατέχει, μεταξύ άλλων, 19-ετή διεθνή εργασιακή εμπειρία σε 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, σε 3 διαφορετικές χώρες, σε Ευρώπη και Η.Π.Α., ενώ είναι πιστοποιημένος ως Chief Sustainability Officer και GRI Certified Trainer, με βάση τα GRI Sustainability Reporting Standards. Επιπρόσθετα, έχει επιλεγεί από τον διεθνή οργανισμό Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) ως Μέλος του Advisory Council του AASHE με διετή θητεία, μέχρι 31/12/2021. Ακόμη, έχει επιλεγεί και συνεισφέρει ως Μέλος σε τοπικές και διεθνείς Κριτικές Επιτροπές για απονομές βραβείων σχετικά με την ΕΚΕ/Αειφόρο Ανάπτυξη (AASHE Sustainability Awards, Cyprus Responsible Business Awards).

Ο  Μαρίνος Βουκής έχει επιτυχώς ολοκληρώσει πληθώρα από εκπαιδευτικά ή/και επαγγελματικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ΕΚΕ και έχει δημοσιεύσει, στον τοπικό ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο, άρθρα του σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, το 2020 έχει συγγράψει και εκδώσει το πρώτο ελληνόφωνο παραμύθι σχετικά με τους 17 ΣΒΑ, το οποίο διατίθεται δωρεάν και βρίσκεται στη διαδικασία μετάφρασης και σε άλλες γλώσσες.