Σωτηρούλα Σωτηρίου

Η Σωτηρούλα Σωτηρίου είναι  η Marketing & Corporate Image Manager της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ.

Με μακρά εμπειρία στις επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες της Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, ξεκίνησε στην εταιρεία το 2012, αρχικά ως CSR Manager. 

Διαχειρίζεται όλα τα brands της Χαραλαμπίδης Κρίστης, είτε αυτά είναι ίδιας παραγωγής, είτε τα εισάγει και τα διανέμει στην αγορά.

Στις ευθύνες της, συνεχίζει να είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τομέας στον οποίο η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος.

Συνέβαλε αποφασιστικά, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρότυπου προγράμματος έμπρακτης προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή», το οποίο αγκαλιάζει ολόκληρη την Κύπρο. Ένα πρόγραμμα, για το οποίο η εταιρεία έχει αποσπάσει πολλές τιμητικές διακρίσεις και έχει αναγνωριστεί από την ευρύτερη κοινωνία.