Βάσσος Ηλιάδης Λτδ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ, ιδρύθηκε το 1933 και σήμερα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες στην Κύπρο. Εργοδοτεί πέραν των 300 ατόμων και κατέχει ηγετική θέση στην εισαγωγή, πώληση και διανομή προϊόντων σε όλα τα κανάλια εμπορίου της αγοράς. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Βάσσο Κ. Ηλιάδη και εκ τότε είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Κύπρο της κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της διατροφής, υγείας και ευεξίας, της ελβετικής NESTLÉ.

Η εταιρεία έχει ως στρατηγικούς πυλώνες την Εταιρική Εικόνα και Ευθύνη, την Κερδοφορία, την Υποδομή, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εξυπηρέτηση Πελατών και την Ανάπτυξη Εργασιών. Το όραμα της εταιρείας είναι ‘Για 2ο Αιώνα Πρώτοι, με Ποιότητα και Εξυπηρέτηση’.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΕ

Αναγνωρίζουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μίας εταιρείας και πάντοτε αγωνιζόμαστε να επιδρούμε θετικά προς την κοινωνία. Σεβόμαστε τους εργοδοτούμενους μας και προστατεύουμε το περιβάλλον.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και η φιλοσοφία της εταιρείας έχουν βοηθήσει στο να υιοθετήσει νέες σύγχρονες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναγνωρίζοντας τους διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οργανισμού.

H εταιρεία μας, τον Νοέμβριο του έτους 2017 έλαβε την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Βραβευτήκαμε για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε που διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων στην εργασία απαλλαγμένη από διακρίσεις. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και κατάρτισης.

Η εταιρεία δεσμεύεται γα την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες της. Το προσωπικό αποτελείται από  46% γυναίκες και 54% άντρες.

Συμμετέχουμε ενεργά στην κοινότητα με διάφορους τρόπους όπως:

  • Την προσφορά προϊόντων σε ιδρύματα.
  • Στήριξη των ευπαθών ομάδων και άπορων μέσω αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.
  • Χορηγίες.
  • Βοήθεια και υποστήριξη σε συναδέλφους.
  • Προσφορά υποτροφιών σε μαθητές.
  • Εταιρικό εθελοντισμό - Η εταιρεία προτρέπει εργαζομένους να προσφέρουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και βοηθά στο μάζεμα ρούχων/παιχνιδιών/τροφίμων κτλ.
  • Αιμοδοσίες στην εταιρεία.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει διαδικασίες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στα πλαίσια αυτά, εργοδοτείται Λειτουργός Υγείας και Ασφάλειας, η οποία έχει την ευθύνη να εκπαιδεύει όλο το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας.

Όσο αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη και βιωσιμότητα, η εταιρεία είναι μέλος της Green Dot (συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο). Είμαστε ενεργοί στην ανακύκλωση χαρτιού πλαστικών και γυαλιών. Είμαστε επίσης μέλος της WEEE για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Doreen Demirdjian, HR Executive

Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540

Τηλέφωνο: 22897300
Φαξ: 22354576
Email: ddemirdjian@vel.com.cy

Ιστοσελίδα