Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, με  περισσότερους από 11,000 φοιτητές από 70 και πλέον χώρες του κόσμου, οι οποίοι συνυπάρxουν σε ένα καινοτόμο και πολυεπίπεδο πλαίσιο μάθησης, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να χτίσει ένας νέος άνθρωπος το μέλλον του.

Με έδρα τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της χώρας, και παρουσία σε άλλες 18 πόλεις σε όλο τον κόσμο, το UNIC, όπως είναι γνωστό, καθοδηγείται από την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, και ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Ενδυναμώνουμε τους φοιτητές μας και τους προσφέρουμε την αυτοπεποίθηση και τη γνώση, ώστε να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο του αύριο. Πολλά από τα τμήματα και προγράμματα σπουδών μας υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο. Με την πάροδο του χρόνου, πολλά προγράμματα όπως αυτά της Ιατρικής, των Διεθνών Σχέσεων, της Λογιστικής, της Νομικής και της Αρχιτεκτονικής, έχουν εξελιχθεί στα πλέον αναγνωρισμένα και αξιόπιστα στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, τα νέα προγράμματα του UNIC επικεντρώνονται στην έρευνα αιχμής, καθιστώντας μας παγκόσμιους ηγέτες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στην περίπτωση του άκρως επιτυχημένου πρωτοποριακού προγράμματος στο Ψηφιακό Νόμισμα/Τεχνολογία Blockchain.

Η διεθνοποίηση αποτελεί κλειδί της στρατηγικής του UNIC, και περιλαμβάνει συνεργασίες για προγράμματα σπουδών, κινητικότητα φοιτητών, και σημαντικές ευκαιρίες για τους απόφοιτους, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στη βιομηχανία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους εντός και εκτός συνόρων. Το πρώτο και μεγαλύτερο πρόγραμμα Ιατρικής στην Κύπρο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το St George’s, University of London. Σήμερα, η Ιατρική Σχολή προσελκύει περισσότερους από 500 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, προσφέρουμε πολλά κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή, σε συνεργασία με  κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στόχος μας, είναι η διατήρηση, καθώς και η επιδίωξη επέκτασης της συνεργασίας μας με κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο.

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τη σημαντική και ποικίλη συνεισφορά μας στην κοινωνία.

Στον πυρήνα των εκστρατειών και πρωτοβουλιών Κοινωνικής Ευθύνης του UNIC είναι η μέριμνα και η επιδίωξή μας να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε έξι βασικούς τομείς:

1. Πρόσβαση στην εκπαίδευση
2. Κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία
3. Οικονομική ανάπτυξη
4. Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και την κοινότητα
5. Πρόοδο στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας
6. Συμβολή σε έναν τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο

Το σύνολο της κοινότητας του UNIC ασπάζεται τις θεσμικές αξίες και το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον, υποστηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειές μας για την προώθησή τους.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει πλήρη επίγνωση ότι η ύπαρξή του επηρεάζει και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και αναγνωρίζει την επίδραση των δραστηριοτήτων του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε στην υιοθέτηση ηθικών πρακτικών στις συναλλαγές μας με την κοινωνία και στην ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και στη διάδρασή μας με τους σπουδαστές, εργαζόμενους και συνεργάτες μας, με την επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Απολογισμός Εταιρικής Προσφοράς τεκμηριώνει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και επικεντρώνεται στις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετήθηκαν σε όλους τους κύριους τομείς εργαζομένων, σπουδαστών, περιβάλλοντος και ευρύτερης κοινωνίας. Από το 2007, το Πανεπιστήμιο εργάζεται με συνέπεια προς την ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρική στρατηγική του.

Υπό την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσπαθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως εταιρικός πολίτης, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλυτέρευση της κοινωνίας.

Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

Σπουδαστές - Αναγνωρίζοντας ως σημαντικότερους ενδιαφερόμενους τους σπουδαστές του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καταβάλλει κάθε  προσπάθεια να τους στηρίξει με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, αλλά και με ποικίλες εκδηλώσεις, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κινητικότητα, και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ανθρώπινο Δυναμικό – Μια σειρά επιτυχημένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την πρόσληψη ταλαντούχου και εξειδικευμένου προσωπικού, καθιέρωσαν το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας ως έναν από τους σημαντικότερους, δυναμικούς και σταθερούς εργοδότες στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να διασφαλίσει και να προωθήσει εκείνη την εταιρική φιλοσοφία που παρέχει στους εργαζομένους σε αυτό, ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας που εκτιμά την αξιοκρατία και υποστηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών· τη διά βίου εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει έναν κώδικα αξιών και συμπεριφοράς που διέπει τόσο το διοικητικό όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό, και που έχει ως στόχο να καλλιεργήσει πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Περιβάλλον - Ο σεβασμός και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει την μέτρηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος όσον αφορά τα υλικά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών του και έχει ήδη θέσει σε ισχύ διάφορες πρακτικές προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Κοινότητα - Στα πλαίσια της προσπάθειας εκπλήρωσης του όραμά του να είναι κορυφαίος αρωγός στην εκπαίδευση και την έρευνα, το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης, και θεσπίσει προγράμματα όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών και τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους. Επιπλέον, στηρίζει και χρηματοδοτεί ένα μεγάλο αριθμό φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Αντιπρόεδρος Φοιτητικών Υπηρεσιών

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46,
Έγκωμη, 2417

Τηλέφωνο: +357 22 841637
Φαξ: +357 22 352360

Ιστοσελίδα