Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε όλους, όσοι επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, χωρίς τους περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης, από τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο.

Το ΑΠΚΥ ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Με καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης στη διδασκαλία και στη μάθηση και με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, καθώς και προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Πέραν της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η έρευνα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της αποστολής του ΑΠΚΥ, το προσωπικό του οποίου συμμετέχει σε ερευνητικά έργα με διεθνή χρηματοδότηση. Όραμα, μετά την καθιέρωσή του Πανεπιστημίου στον ελληνόφωνο χώρο, είναι να εδραιωθεί ως σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση.

Το ΑΠΚΥ έχει θέσει ως αξίες του την Αριστεία, την Εξωστρέφεια, τη Συνεργασία, τη Βιωσιμότητα και την Κοινωνική Προσφορά. Επιδίωξή του είναι η δράση του να αντανακλά θετικά προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας και να συμβάλλει στη δημιουργική ώσμωση της ακαδημίας, του παραγωγικού ιστού και της κοινωνίας. Πιστό στη δέσμευσή του για ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής σε θέματα εργατικού δικαίου και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του, το ΑΠΚΥ προσφέρει ίσες ευκαιρίες εργοδότησης και ανέλιξης και προωθεί τις υγιείς εργασιακές σχέσεις σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και στηρίζονται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης. Φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας δεν απαιτείται, παρά μόνο στις τελικές γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων, σε εξεταστικά κέντρα  που λειτουργούν στην Κύπρο, στην Ελλάδα και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και επιτρέπει στους φοιτητές να διαχειρίζονται την πορεία μάθησής τους, με την κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη, στον δικό τους χώρο και χρόνο.

Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους φοιτητές μέσω του eClass σε ποικίλες μορφές (βιβλιογραφία, οδηγοί μελέτης, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, κ.λπ.), ενώ η διδασκαλία από το έμπειρο, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, ακαδημαϊκό προσωπικό συνεπικουρείται από Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις σε πραγματικό χρόνο (οι οποίες καταγράφονται για offline viewing), διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση και εξατομικευμένη συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων.

Ερευνητικό έργο, διεθνείς & εγχώριες συνεργασίες

Σημαντικός πυλώνας της λειτουργίας του ΑΠΚΥ είναι η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της σχετικής με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι Σχολές του. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, που χρηματοδοτείται από εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, τα αποτελέσματα της οποίας διαχέονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας.

Με την καθιέρωσή του στον ελληνόφωνο χώρο, το ΑΠΚΥ κινείται πλέον με δράσεις εξωστρέφειας για την εδραίωσή του στο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Προς αυτήν την κατεύθυνση, καλλιεργεί στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού (με μνημόνια συνεργασίας και διμερείς συμφωνίες Erasmus+), αναπτύσσει διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και δικτυώνεται για την προβολή του έργου και των δράσεών του σε ξένες χώρες. Η διεθνής δράση αντανακλάται και στη συμμετοχή του ΑΠΚΥ σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά δίκτυα, όπως η European University Association (EUA), η European Distance Teaching Universities Association (EADTU) και το International Council for Distance Education (ICDE). Ταυτόχρονα, το ΑΠΚΥ έχει να επιδείξει έντονη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού του.

Κοινωνική δράση

Υπηρετώντας σταθερά την αξία της ενεργούς συμμετοχής στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου και της Ελλάδας, το AΠΚΥ αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προσφέρει ουσιωδώς στην πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία και ανάπτυξη μέσω ημερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού και μη χαρακτήρα.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Ερατώ Ιωάννα Σαρρή
Συντονίστρια Λειτουργός Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Email: sarri@ouc.ac.cy / info@ouc.ac.cy
Τηλέφωνο: +357 22 411659 / 600
Φαξ: +357 22 411670

Ιστοσελίδα

Facebook: https://www.facebook.com/oucyprus/
Twitter: https://twitter.com/oucyprus
YouTube: https://www.youtube.com/user/openuniversitycy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/open-university-of-cyprus
Instagram: https://www.instagram.com/OpenUniversityCyprus/