Ανακοινώσεις

Σεμινάριο χωρίς Κόστος με θέμα: «Εταιρική Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα μέσω Ενσωμάτωσης Επιχειρηματικών Μοντέλων Αριστείας»

07-05-2021

13ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βραβεία - 27 Μαΐου 2021

19-04-2021

Ενημερωτικό Webinar: «Η Βιωσιμότητα κυρίαρχο ρεύμα και η Ανθεκτικότητα αναγκαιότητα»

12-04-2021

Webinar: "Ταξιδεύοντας προς την Αειφορία με έξυπνες τεχνολογικές λύσεις"

16-03-2021

Webinar: Responsible and Transparent Tax Behaviour

18-02-2021

Virtual Christmas Brunch

18-12-2020

Webinar με θέμα: «Βιοποικιλότητα της Κύπρoυ - Η ανάγκη προστασίας της και δράσεις διατήρησης»

15-12-2020

Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας 2021

01-12-2020

«Designing and Implementing a Corporate Social Responsibility Framework for Start-Ups as a Visibility, Growth and Multiplication Tool-SUM»

26-11-2020

Σεμινάριο χωρίς Κόστος με θέμα: «Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα», 17, 19, 24 & 26 Νοεμβρίου 2020

31-10-2020