Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του Οδηγού Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

15-10-2020

Corporate Sustainability and Responsibility School, 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2020

02-10-2020

European SDG Summit, 26-30 Οκτωβρίου 2020

30-09-2020

Webinar με θέμα: «Το μέλλον της Υγείας στο χώρο Εργασίας»

10-07-2020

Το μέλλον της Υγείας στο χώρο Εργασίας

03-07-2020

Webinar με θέμα: «Μεθοδολογίες και πρότυπα έκδοσης Εκθέσεων Αειφορίας»

18-06-2020

Webinar με θέμα: "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και ευκαιρίες για τα Μέλη του CSR Cyprus"

09-06-2020

Επιχορηγημένο σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα: "Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα"

04-05-2020

Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Εργασία από το σπίτι: προκλήσεις και καλές πρακτικές»

14-04-2020

Επιχορηγημένο Σεμινάριο ΑνΑΔ με θέμα: "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης"

20-11-2019