Ανακοινώσεις

Webinar με θέμα: "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και ευκαιρίες για τα Μέλη του CSR Cyprus"

09-06-2020

Επιχορηγημένο σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα: "Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα"

04-05-2020

Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Εργασία από το σπίτι: προκλήσεις και καλές πρακτικές»

14-04-2020

Επιχορηγημένο Σεμινάριο ΑνΑΔ με θέμα: "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης"

20-11-2019

Ημερίδες με θέμα: "Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα"

24-10-2019

Διεξαγωγή Διήμερου Σεμιναρίου με θέμα: "Chief Sustainability Officer" (CSO) Professional

17-10-2019

Συνέδριο: Στρατηγική Σκέψη για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στον Εργασιακό Χώρο

11-09-2019

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο CSR Cyprus

15-07-2019

Απονομή Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

15-07-2019

CEOs Call to Action

10-05-2019