Hermes Airports Ltd

Η Hermes Airports Ltd ανέλαβε στις 12 Μαΐου 2006 τη διαχείριση και τον έλεγχο των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, βάσει μίας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης ΚΕΕ (Κατασκευή-Εκμετάλλευση-Εξώνηση) με την Κυπριακή Δημοκρατία Πρόκειται για μια κοινοπραξία 9 μετόχων, με κύπριους και διεθνείς εταίρους, που έχει έδρα την Κύπρο.

 Ως διαχειρίστρια εταιρεία των δύο Διεθνών Αεροδρομίων της Κύπρου, η Hermes Airports έχει θεμελιώδη ρόλο στη συνδεσιμότητα και εμπορική ανάπτυξη του νησιού, διατηρώντας συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες καθώς και με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Κατά την διάρκεια του 2019 περισσότερες από 70 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο, συνδέοντας την με 120 προορισμούς σε 40 χώρες. Το 2019 πέραν των 11 εκ. επιβατών διακινήθηκαν από και προς τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Η εταιρεία είναι σε συνεχή στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουρισμού της Κύπρου, για την προώθηση της χώρας ως τουριστικός προορισμός.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι σημαντική

Στόχος της Hermes Airports, μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, είναι η στήριξη των κοινοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ενός ασφαλούς και παραγωγικού χώρου εργασίας μέσω υπεύθυνων ενεργειών.

Τα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό του  Επιπέδου 3+ για Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα, το οποίο αφορά στη λήψη αντισταθμιστικών ενεργειών για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Η Hermes Airports παραμένει αφοσιωμένη στην εφαρμογή της Ενεργειακής Διαχείρισης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην εταιρική Ενεργειακή Πολιτική. Η δέσμευση είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή κατάκτηση του προτύπου ISO50001:2011.

Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της Hermes Airports. Η εταιρία λειτουργεί και αναπτύσσεται διαρκώς έχοντας ως προτεραιότητα το σεβασμό στους συνανθρώπους μας, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Hermes Airports εφαρμόζει όλα τα πρότυπα που διασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον για το προσωπικό. Παράλληλα, η εταιρία έχει ως πρώτιστο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ενώ δημιουργεί υποδομές και κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη | el.hermesairports.com

Στελέχη Επικοινωνίας

Πανίκος Τσολιάς

Senior Business, Development Officer

Μαρία Κουρούπη
Ανώτερη Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Tel.: +357 24742174

Hermes Airports Ltd
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας
Ταχ. Θυρίδα 43027
ΤΚ. 6650, Λάρνακα
Κύπρος

Ιστοσελίδα