Ιδρυτικά Μέλη

Η καταστατική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2016 παρουσία εκπροσώπων των ιδρυτικών μελών του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus). Ιδρυτικά μέλη του CSR Cyprus αποτέλεσαν οι παρακάτω επιχειρήσεις/οργανισμοί:

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
Ελληνική Τράπεζα
Carrefour (Κύπρου)
Cyprus Healthcare Group
Cyta
Eurobank Cyprus
Green Dot Cyprus
IMH
ΙnfoCREDIT Group
Insights Market Research (IMR)
LGS Handling
Medochemie
Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Petrolina (Holdings) Public Limited
Photos Photiades Group
Premier Shukuroglou
Remedica Ltd
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Τραπεζα Κύπρου
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου)
The Cyprus Institute

Στις 10 Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε η ίδρυση του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Cyprus Network for Corporate Social Responsibility) με αριθμό μητρώου 4583 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.