Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα») ιδρύθηκε το 1899 και αποτελεί το μεγαλύτερο Συγκρότημα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου για έναν αιώνα.

Το Συγκρότημα προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη, επαγγελματία και καταναλωτή.

Δραστηριοποιείται μέσω 127 καταστημάτων, από τα οποία 122 βρίσκονται στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν από το Σεπτέμβριο του 2014 υψηλής ποιότητας θεσμικοί επενδυτές και από τον Ιανουάριο του 2017 η μετοχή της άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, LSE. Η εισαγωγή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος για να καταστεί ένα ισχυρότερο πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεισφέρει διαχρονικά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας. Με την ανάπτυξη νέας εταιρικής κουλτούρας και με στόχο να λειτουργεί με υπευθυνότητα και διαφάνεια, δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, το προσωπικό της, τους μετόχους της και την κοινωνία στην οποία λειτουργεί.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει να διαδραματίσει στην κυπριακή κοινωνία.  Στόχος της Τράπεζας είναι όπως διαδραματίσει ενεργό και θετικό ρόλο με την εμπλοκή της στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, όχι μόνο με την οικονομική ενίσχυση, αλλά και με τον ενεργό εθελοντισμό του προσωπικού μας.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Έλλη Ιωαννίδου, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου
Στασίνου 52, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 2212 2304
Φαξ: 22120239

Email: elli.ioannidou@bankofcyprus.com

Ιστοσελίδα