Εργαζόμενοι

Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον δημιουργικό και αποδοτικό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόζουν ένα σύνολο στρατηγικών ενεργειών και πολιτικών, ώστε να αποτελούν έναν προτιμητέο εργοδότη. Μερικές από αυτές τις ενέργειες είναι:

  • Η συνεχής και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους.
  • Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ., και η διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις
  • Η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας
  • Η δημιουργία ευχάριστου και εργασιακού περιβάλλοντος όπου υπάρχει ανοιχτή και ειλικρινής αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
  • Η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και η εφαρμογή ελαστικού ωραρίου με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι κ.α.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.