Ποιοι είμαστε

Το CSR Cyprus

Ιδρύθηκε με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποστολή

Αξιοποιώντας τις αρχές και πρακτικές της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας το CSR Cyprus επιδιώκει να αναπτύξει, να προωθήσει, και να προβάλει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιστορική Αναδρομή Ιδρυτικά Μέλη