Δράσεις & Υπηρεσίες

Τα Μέλη του CSR Cyprus επωφελούνται από τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να προβάλουν τις δράσεις τους σχετικά με την ΕΚΕ μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διαθέτει το Δίκτυο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κα.). Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν από κοινού με άλλες επιχειρήσεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων (κοινές κοινωνικές δράσεις, εταιρικός εθελοντισμός, κ.α.) και να παρίστανται σε τακτικές συναντήσεις Μελών για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Ακόμη, έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Δικτύου. Οι επιχειρήσεις-Μέλη του CSR Cyprus έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και μεθόδους ανάπτυξης της ΕΚΕ και επωφελούνται από τη συμμετοχή του Δικτύου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, το Δίκτυο εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις Μέλη του στο δημόσιο διάλογο με την πολιτεία σχετικά με θέματα ΕΚΕ και συμμετέχει ως μέλος σε σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. CSR Europe).


Ενημέρωση & Εκπροσώπηση


Εκπαίδευση


Επιχειρηματικά Εργαλεία


Συναντήσεις Μελών & Δικτύωση


Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Προγράμματα Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας


Βραβεία Καλών Πρακτικών