Θεόδουλος M. Μακρυγιάννης

Ο Θεόδουλος Μακρυγιάννης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1975. Σπούδασε με υποτροφία στο Glamorgan University στην Ουαλία, όπου απέκτησε τον τίτλο BEng (Hons) in Mechanical Engineering και ακολούθως απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Risk Management and Safety Technology, από το πανεπιστήμιο Aston στην Αγγλία. Κατέχει τον τίτλο Chartered Manager (C.Mgr.) από το Canadian Institute of Management (CIM), τον τίτλο Certified Manager από το Institute of Certified Professional Managers (ICPM) της Αμερικής, καθώς και το πιστοποιητικό NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety, από την εθνική εξεταστική επιτροπή επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Αγγλίας. Επιπρόσθετα, κατέχει πιστοποιητικό για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων από την ακτινοβολία, από το Radiation Safety Institute of Canada, ενώ είναι διαπιστευμένος σύμβουλος από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειας, διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και συστημάτων ποιότητας ISO9000.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως Σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος στα διυλιστήρια της Shell στην Αγγλία, ενώ μετέπειτα εργάστηκε στην εταιρεία Environmental Management Consultants στην Κύπρο, ως Σύμβουλος σε συναφή θέματα. Από το 2002 μέχρι το 2015 εργάστηκε στη Cyta ως Προϊστάμενος της Μονάδας Ασφάλειας και Υγείας, ενώ από το 2015 μέχρι σήμερα είναι Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού.

Είναι Μέλος στην Επιτροπή για την Ποιότητα του Αέρα, των Υδάτων και τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Παράλληλη Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, Μέλος στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς και σε διάφορα άλλα επαγγελματικά σώματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι επιπρόσθετα Επίτιμο Μέλος του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου Κύπρου, για την προσφορά του στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο. Από το 2001-2004 διετέλεσε Γραμματέας του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (Cysha), ενώ από το 2017 είναι Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus).

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας, διενέργειας εκτιμήσεων κινδύνων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, ενώ προσεκλήθη ως κύριος ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και ενέργειας.

Ιδιαίτερη τιμή για τον κ. Μακρυγιάννη αποτέλεσε η απονομή από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 1ου βραβείου Ενεργού Πολίτη για τη δράση του στον τομέα του Εθελοντισμού και της Ενεργού Πολιτότητας, στα Βραβεία Ενεργού Πολίτη 2018 που διοργάνωσε το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στην κατηγορία Ενεργός Πολίτης άνω των 18 ετών.