Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε το 2003 με έδρα τη Λεμεσό και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές κατά το 2007. Ως σύγχρονο πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα σε τομείς αιχμής με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας. Αποστολή του ΤΕΠΑΚ είναι να εδραιωθεί ως ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη βιομηχανική πρόοδο και τις ανάγκες της αγοράς, συνεχώς να εκσυγχρονίζει τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, για προσέλκυση υψηλού επιπέδου σπουδαστών και παραγωγή υψηλού επιπέδου αποφοίτων. Κλείνοντας 17 χρόνια λειτουργίας, το ΤΕΠΑΚ αναδείχθηκε περαιτέρω εκπαιδευτικά και ερευνητικά και επεκτάθηκε αναπτυξιακά, καταγράφοντας μια ενεργό παρουσία στα δρώμενα της παιδείας στην Κύπρο αλλά και στα διεθνή εκπαιδευτικά φόρα.

Διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία στις διεθνείς κατατάξεις, οι οποίες πιστοποιούν το κύρος του ΤΕΠΑΚ ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Επιβεβαίωση της αριστείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε διεθνές επίπεδο αποτελεί το γεγονός ότι κατατάσσεται στην 54η θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα κατατάσσει το ΤΕΠΑΚ, για τρίτη συνεχή χρονιά, πρώτο ανάμεσα σε όλα τα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια, παρά τα μόλις 17 χρόνια λειτουργίας του. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της έρευνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΤΕΠΑΚ καταλαμβάνει την τιμητική 14η θέση ανάμεσα στα 475 πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, με βάση τον δείκτη των Ετεροαναφορών στο Δημοσιευμένο Έργο του επιστημονικού του προσωπικού, γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης ερευνητικό έργο το οποίο επιτελείται στο Πανεπιστήμιο.

Σημαντική διάκριση και διεθνής αναγνώριση αποτελεί η συμπερίληψη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις θέσεις 301-400, στη νέα παγκόσμια κατάταξη «Times Higher Education (THE) Impact University Rankings 2021». Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελεί τη μοναδική, παγκοσμίως, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις των Πανεπιστημίων σε σχέση με τους δεκαεπτά (17) Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs- Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ενότητες της αξιολόγησης, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται σταθερά για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ των καλύτερων 101-200 πανεπιστημίων του κόσμου σε δύο βασικούς τομείς: «SDG 3- Καλή Υγεία και Ευημερία» και «SDG 12- Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή». Το ίδιο υψηλές θέσεις (101-200) καταλαμβάνει στις κατηγορίες «SDG 1- Μηδενική φτώχια» και «SDG 7- Φτηνή και καθαρή ενέργεια».

Το Σεπτέμβριο του 2020, στην κατάταξη THE World University Rankings 2021, το ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, ως το μοναδικό ελληνόφωνο πανεπιστήμιο στις θέσεις 301-350 ανάμεσα στα κορυφαία 1500 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Επίσης, έλαβε την 57η θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως (THE Young University Rankings 2020), την 44η θέση ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια των αναδυόμενων οικονομιών (THE Emerging Economies University Rankings 2020)  και την 148η θέση στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης (THE Best Universities in Europe 2020). Επίσης, το ΤΕΠΑΚ για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στη διεθνή κατάταξη “QS World University Rankings – Emerging Europe and Central Asia (EECA) 2021” καταλαμβάνοντας την 110η θέση ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια της περιφέρειας αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA Region). Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς κατατάξεις σε επίπεδο επιστημονικών πεδίων (subject rankings), αξίζει να σημειωθεί ότι στην παγκοσμίου φήμης λίστας κατάταξης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020, το ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στις θέσεις 101-150 διεθνώς στο επιστημονικό πεδίο “Nursing” και είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη λίστα κατάταξης από Κύπρο και το δεύτερο στον ελληνόφωνο κόσμο. Επίσης, σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο το ΤΕΠΑΚ συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στις θέσεις 501-600 στις Φυσικές Επιστήμες και στην Πληροφορική και στις θέσεις 601-800 στη Μηχανική & Τεχνολογία.

Αριστεία στην Έρευνα

Κατά το 2020, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού συμμετείχαν στην υλοποίηση πέραν των 220 Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, με τη συνολική χρηματοδότηση για το ΤEΠAΚ να ξεπερνά τα 45 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Προγραμμάτων, προέρχεται κυρίως από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καθώς επίσης και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για Έρευνα και Καινοτομία, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, εντός του 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 60 νέων Ερευνητικών Προγραμμάτων, με τη συνολική χρηματοδότηση αυτών να ξεπερνά τα 8 εκατ. Ευρώ.

Συμμετοχή στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του και σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και εκπαίδευσης, πέτυχε σε συνεργασία με 7 Πανεπιστήμια/εταίρους να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόσκληση «European Universities Initiative» για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου αναμένεται να επιφέρει σύντομα σημαντικά οφέλη για την Κύπρο όπως η προσέλκυση μεγάλου αριθμού φοιτητών από όλο το κόσμο και η ενίσχυση της δυνατότητας προσέλκυσης χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία.

Τοπικές και διεθνείς συνεργασίες

Κατά το 2020, το ΤΕΠΑΚ διεύρυνε σημαντικά το δίκτυο συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το ΤΕΠΑΚ πλέον συμμετέχει σε 79 δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς, ενώ διατηρεί διμερείς συνεργασίες με πέραν των 113 πανεπιστήμων στον κόσμο. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης με τη βιομηχανία το Πανεπιστήμιο συνεργάστηκε στενά με τοπικούς φορείς, όπως το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, το Δήμο Λεμεσού, φορείς της βιομηχανίας, ναυτιλιακές εταιρείες, τοπικές και διεθνείς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Τέλος, υπεγράφησαν 25 νέα πρωτόκολλα συνεργασίας με τοπικούς φορείς (σύνολο 250). Μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης αναπτύχθηκαν περεταίρω συνεργασίες με τοπική βιομηχανία, επιχειρήσεις και οργανισμούς (ερευνητικά έργα, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων).

Διασφάλιση ποιότητας

Το ΤΕΠΑΚ ολοκλήρωσε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση-πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.  Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά πέντε αξιολογήσεις Τμημάτων και των προγραμμάτων τους από εξωτερικές Επιτροπές αξιολόγησης του Φορέα ΔΙΠΑΕ, για τις οποίες το αποτέλεσμα αναμένεται εντός του 2021. Επίσης, λήφθηκε πιστοποίηση για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας» του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το Πανεπιστήμιο συνέχισε δράσεις με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υποστηρίζοντας εκστρατείες μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Πανεπιστημίου σε θέματα ενημέρωσης ή διαχείρισης της πανδημίας COVID-19, μέσω συμμετοχής ερευνητών του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία (CII) στην ομάδα ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας. Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών “MGA Makerspace” συμμετείχαν στη δωρεάν εκτύπωση και διάθεση προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό των νοσοκομείων. Επίσης η ερευνητική και βιβλιογραφική συνεισφορά του Πανεπιστημίου σχετικά με την πανδημία περιλαμβάνει δημοσίευση μελετών σε επιστημονικά περιοδικά, έρευνα σχετικά με αλλαγές στην ποιότητα ζωής των παιδιών δημοτικού λόγω των μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο και ερευνητική συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ θερμοκρασίας περιβάλλοντος και επακόλουθης θνησιμότητας λόγω της νόσου COVID-19 στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ερευνητική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard University αφορούσε τον εντοπισμό συμπτωμάτων COVID-19 προγνωστικά των αποτελεσμάτων PCR SARS-CoV-2 των εργαζομένων σε νοσηλευτήρια.

Άλλες δράσεις κοινωνικής ευθύνης αφορούσαν την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της παιδείας για τα μέσα, του Τμήματος Επικοινωνίας και Διαδικτύου σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δράσεις εμπλέκουν διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων, όπως μαθητές, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επεκτείνοντας τις προσπάθειες του ερευνητικού προγράμματος Co-Inform.

Τέλος, αναφορικά με την προώθηση αειφορικής ανάπτυξης, από το 2010, το ΤΕΠΑΚ παρουσιάζει τη δέσμευσή του στην Αειφορία με την έγκριση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ταυτόχρονα τη δημιουργία του αντίστοιχου γραφείου, το οποίο ασχολείται με δράσεις σχετικές με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έπειτα, από το 2017 έχει συσταθεί η ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης, στόχος της οποίας είναι η οργάνωση και η καθοδήγηση του Πανεπιστημίου στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επίσης το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως πλήρες μέλος στο σημαντικό διεθνή οργανισμό για την προώθηση της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education  (AASHE). Ακόμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε πρόσφατα μέλος στο δίκτυο CSR Cyprus, το σημαντικότερο επαγγελματικό δίκτυο στην Κύπρο για ενίσχυση της Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας και επίσης ΤΕΠΑΚ μαζί με άλλους εταίρους πέτυχαν την ένταξη της Κύπρου στο ΕΙΤ Climate-KIC, που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω δράσεων συστημικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το ΤΕΠΑΚ αποτελεί επίσης μέλος του International Sustainable Campus Network (ISCN), η αποστολή του οποίου είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφορίων και την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας των Πανεπιστημιουπόλεων ενσωματώνοντας την αειφορία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Τέλος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Cyprus, δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ σε όλη την Κύπρο.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / E-University

Το Μάρτιο του 2020, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, το ΤΕΠΑΚ αξιοποίησε τις υποδομές ηλεκτρονικού πανεπιστημίου που είχε ήδη αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό αλλά και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου κατάφεραν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να συνεχίσουν το έργο τους με μεγάλη επιτυχία εξ αποστάσεως.

Επίσης αναπτύχθηκε εσωτερικά από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ και εφαρμόστηκε νέο λογισμικό ηλεκτρονικό σύστημα αποτελεσματικής διαχείρισης οδηγιών πληρωμής (e-payments) το οποίο αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης των πληρωμών του Πανεπιστημίου.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Δρ Μαρίνος Βουκής
Προϊστάμενος
Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης

Τηλέφωνο: 25002055
Φαξ: 25002866

Email: marinos.voukis@cut.ac.cy


Δρ
Nτία Ευαγόρου
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης

Τηλέφωνο: 25 002477 
Skype: dia.evagorou

Email: dia.evagorou@cut.ac.cy


Διεύθυνση:
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός

Ιστοσελίδα