Πόπη Ψάλιου

Η Πόπη Ψάλιου εργάζεται στον τομέα της υγείας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και μεταπτυχιακού τίτλου στις Διαπολιτισμικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση, ενώ στο παρόν στάδιο φοιτά σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί στον τομέα του ιατρικού τουρισμού ως Patient Care Manager και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού. Έχει εξειδικευμένη εμπειρία στην παραπομπή ασθενών στο εξωτερικό, στο συντονισμό επισκέψεων γιατρών από το διεθνή χώρο στην Κύπρο, στην εισαγωγή ασθενών από το εξωτερικό στην Κύπρο, στην παροχή υπηρεσιών τηλε-ιατρικής, στο συντονισμό προγραμμάτων εταιρικής ευεξίας, καθώς και στην καθοδήγηση ηλεκτρονικής διαχείρισης υγείας και ευεξίας. Από το 2018 εργάζεται στην εταιρεία Curis Network ως Operations Manager – Medical Concierge Services, όπου ηγείται του προγράμματος αναβάθμισης της «Εμπειρίας του ασθενή» και εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.