Pafilia Property Developers

Η Pafilia Property Developers αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1977 και εκ τότε πρωτοπορεί στον τομέα της κατασκευής ακινήτων και της ανάπτυξης γης. Η έδρα της βρίσκεται στην Πάφο ενώ διατηρεί γραφεία στη Λεμεσό, στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στη Ζυρίχη, στη Μόσχα, στο Πεκίνο, στη Σαγκάη, στη Σεντζέν και στο Χο Τσι Μιν. Σήμερα αποτελεί εργοδότη προτίμησης και έχει το στο δυναμικό της 550 εργαζόμενους.

Επάξια έχει κερδίσει τη φήμη της για αριστεία και το όνομα της έχει καταστεί συνώνυμο του προηγμένου σχεδιασμού, της υψηλής αισθητικής, της κορυφαίας ποιότητας και της καινοτόμου προσέγγισης. Το μέγεθος, η εμπειρία αλλά και η οικονομική σταθερότητα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εταιρείας ενώ η επιτυχία της βασίζεται στη δυναμική της ομάδα, τις οικογενειακές αξίες και την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από ποιοτικές αναπτύξεις που ξεχωρίζουν όπως το ONE, το NEO και το Minthis. Σε αναγνώριση της δέσμευσής της για αριστεία, η Pafilia έχει λάβει περισσότερα από 40 διεθνή βραβεία, ενώ αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που συνεργάστηκε με παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες, μηχανικούς και μελετητές, εφαρμόζοντας εξειδικευμένες πρακτικές ελέγχου, ασφάλειας και ποιότητας στη βάση διεθνών προτύπων.

PAFILIA ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για την Pafilia, η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται ανέκαθεν αποτελούσε μια από τις θεμελιώδεις αξίες και τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της.

Από την ημέρα ίδρυσης της το 1977, η Pafilia λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί, υιοθετεί υπεύθυνες επιχειρηματικές συμπεριφορές, εφαρμόζει πρακτικές και υλοποιεί δράσεις οι οποίες έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, η Pafilia έχει στηρίξει κοινωνικά σύνολα, εθελοντικές δράσεις και οργανισμούς και έχει υλοποιήσει δράσεις για το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Pafilia, μεταξύ άλλων, διαχρονικά στηρίζει:

 • την εκστρατεία Προστασία της Μέλισσας
 • την πρωτοβουλία «100.000 δέντρα στην Πάφο»
 • το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής
 • την εκστρατεία «Πλαστικό Εχθρός της Γης»
 • τον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή
 • τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων
 • το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
 • την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών
 • την εκστρατεία Movember
 • τους φοιτητές μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • το ανθρώπινο δυναμικό της

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ PAFILIA ΓΙΑ ΤΟ 2019

Ο απολογισμός των δράσεων ΕΚΕ για την Pafilia αποτελεί τη στιγμή που με διαφάνεια ελέγχει τις δεσμεύσεις της έναντι της κοινωνίας. Οι συνεχείς διακρίσεις που έλαβε μέσα στο 2019 επιβεβαιώνουν την υλοποίηση τους και αναδεικνύουν τη τεράστια σημασία που η ίδια αποδίδει σε αυτές δράσεις.

Ενδεικτικά είναι και τα δύο πρόσφατα βραβεία που κέρδισε η Pafilia με το πολυσύνθετο αναπτυξιακό έργο Minthis. Συγκεκριμένα το Minthis έλαβε το διεθνές οικολογικό σήμα για γήπεδα γκολφ GEO, το οποίο απονέμεται σε εγκαταστάσεις που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων και το Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης - Αποδοτικότητα Πόρων για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Η τιμητική αυτή διάκριση, είναι απότοκο του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας για το περιβάλλον που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη σύνδεση με το σύστημα ανακυκλωμένου νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, την εγκατάσταση ιδιωτικού βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, τη δημιουργία συστήματος συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων, την εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου συστήματος άρδευσης και την φύτευση 530 χιλιάδων φυτών και δένδρων τοπικής βλάστησης με περιορισμένες αρδευτικές ανάγκες.

Άλλη μια σημαντική δράση ΕΚΕ για το περιβάλλον, αποτελεί η συνεργασία της Pafilia με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων στο πλαίσιο της εκστρατείας προστασίας της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία περιλαμβάνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία, τη δημιουργία 80 ξενοδοχείων μελισσών, τη φύτευση 100 χιλιάδων μελισσοκομικών φυτών και δένδρων τοπικής βλάστησης καθώς επίσης την έκδοση ενημερωτικού υλικού για τη σημασία της επικονίασης. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη δράση, η εταιρεία Pafilia κατέκτησε πρόσφατα το χάλκινο βραβείο στα Cyprus Responsible Business Awards στην κατηγορία «Ανάδειξη Σκοπού».

Άλλες σημαντικές δράσεις που υλοποιεί η εταιρεία για το περιβάλλον, αποτελούν η συμμετοχή στην εκστρατεία «100.000 Δέντρα στην Πάφο», η συμμετοχή στην εκστρατεία κατά του πλαστικού, η στήριξη προς το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής, η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας ανακύκλωσης καθώς και πράσινων σημείων στα γραφεία της εταιρείας και στις κοινότητες που γειτνιάζουν με το Minthis.

Η Pafilia αποδίδει τεράστια σημασία και στις δράσεις που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ως ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με τα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια που αφορούσαν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κατάρτιση των φοιτητών των πολυτεχνικών σχολών μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις και επισκέψεις στα εργοτάξια της εταιρείας.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στις δράσεις ΕΚΕ για την κοινωνία διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της Pafilia μέσα από την εθελοντική συμμετοχή του στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει η εταιρεία, όπως για παράδειγμα οι αιμοδοσίες, η συγκέντρωση τροφίμων και ρουχισμού για ευπαθείς ομάδες, ο καθαρισμός των παραλιών, οι δενδροφυτεύσεις και η στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων και συνδέσμων.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, η Pafilia έχει θεσπίσει πολιτικές που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πραγματοποιεί πέραν του δέοντος σεμινάρια ασφάλειας και υγείας και συμβάλει στην πρόσβαση των ανθρώπων της σε υπηρεσίες υγείας μέσα από το ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσφέρει σε αυτούς. Την ίδια ώρα, προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και μεγιστοποίησης των ευκαιριών προαγωγής στο ανθρώπινο δυναμικό της ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια ενώ έχει θεσμοθετήσει πενθήμερη εκπαιδευτική άδεια για σκοπούς μελέτης για τους εργαζομένους της που φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

PAFILIA ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pafilia για το έχει ως κύριους άξονες το περιβάλλον, την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε δράση που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό εξυπηρετεί τουλάχιστο ένα από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για τον καταρτισμό του προγράμματος αυτού η Pafilia έχει λάβει υπόψη το χώρο και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών.

Επίσης, βασική παράμετρος της φιλοσοφίας της στρατηγικής της Pafilia στα θέματα ΕΚΕ, αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα στη βάση κοινών αρχών και αξιών. Η Pafilia πιστεύει πως ενώνοντας δυνάμεις, μεγιστοποιείται το όφελος που προκύπτει μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί ενισχύοντας έτσι την παγκόσμια σύμπραξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων η Pafilia συνεργάζεται με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολεία, τις τοπικές αρχές, πρωτοβουλίες πολιτών, φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Για σκοπούς παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος ΕΚΕ αλλά και για την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση του, η Pafilia έχει προχωρήσει στη σύσταση ενδοεταιρικής ομάδας και στον καθορισμό υπεύθυνου ΕΚΕ που ρόλο έχουν να συντονίζουν τις δράσεις ΕΚΕ. Παράλληλη, η εταιρεία ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό της να συμμετέχει στις δράσεις αυτές και εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου, με διαφάνεια, να διασφαλίζει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της κοινωνίας των πολιτών.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Νικοδήμου Μυλωνά 33, Πάφος, 8101

Tηλ.: +357 26 848 800
Φαξ: +357 26 934 910

Email: info@pafilia.com

Ιστοσελίδα