Το μέλλον της Υγείας στο χώρο Εργασίας

03-07-2020

Το CSR Cyprus, το Curis Network και το CyHRMA συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Το μέλλον της Υγείας στο χώρο Εργασίας».

Περιγραφή: Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει μια καινούργια πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, ο οποίες καλούνται να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους θέτοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους τους. Αναγνωρίζεται πλέον ότι η διατήρηση και ενίσχυση της υγείας και ευεξίας του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων. Η κάθε επιχείρηση, ως μια οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας, αποτελώντας έναν πυρήνα αλλαγής κουλτούρας και προώθησης της υγείας και ευεξίας του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του Webinar θα συζητηθούν:

• Η υγεία και τα οικονομικά δεδομένα είναι θεμελιώδη για την ευημερία μας - και τα δύο παρουσιάζουν σοβαρότατα προβλήματα αυτήν τη στιγμή, η υγεία μας λόγω του Κορωνοιού και η οικονομία λόγω και του αναπόφευκτου περιορισμού της διακίνησης σε πολλές χώρες.

• Η εμφάνιση του Κορωνοιού ήταν δοκιμασία επιτάχυνσης και ταυτόχρονα αντοχής: Ορισμένες αλλαγές και τάσεις που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη επιταχύνθηκαν και δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν και είναι η χρήση τεχνολογίας στην εργασία και η χρήση των ευέλικτων εργασιακών πρακτικών, όπως η εξ’ αποστάσεως εργασία, ειδικά από το σπίτι.

• Οι άνθρωποι και η κοινωνία επιβιώνουν στα χειρότερα. Η ιστορία δεν ακολουθεί μια ομαλή πορεία και οι κακές στιγμές έρχονται και φεύγουν. Πρέπει να ενεργήσουμε με σύνεση και να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία, καθώς οι πράξεις μας σήμερα, θα κρίνονται μελλοντικά για πολύ καιρό ακόμη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Ιουλίου στις 11.30πμ, μέσω της πλατφόρμας Webex.

Το πρόγραμμα και τα σύντομα βιογραφικά των ομιλητών παρουσιάζονται στην ατζέντα του Webinar εδώ.