Η πηγαία ανάγκη για προσφορά

01-12-2020

Περιοδικό Εθελοντισμός & Κοινωνία, Πακύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, τεύχος 95 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Του Δρ. Αλέξανδρου Αντωναρά Πρόεδρος Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) 

Διαβάστε το άρθρο στις σελίδες 13-14 εδώ.