Εταιρικός Εθελοντισμός και Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

02-11-2020

Περιοδικό IN BUSINESS, Νοέμβριος 2020

Το CSR CYPRUS ανέπτυξε ένα Οδηγό Εταιρικού Εθελοντισμού για Υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε επιχείρηση.

Κατεβάστε το Άρθρο εδώ.