Ενημερωτικό Webinar: «Η Βιωσιμότητα κυρίαρχο ρεύμα και η Ανθεκτικότητα αναγκαιότητα»

12-04-2021

Οι αλλαγές στο επιχειρείν είναι ραγδαίες. Οι επιχειρήσεις επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από εξωγενείς παράγοντες τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά, ενώ νέου τύπου κρίσεις, όπως η πανδημία, συνεχώς αναδύονται.

 Προκειμένου να υποστηρίξουν τα μέλη τους για επιτυχή προσαρμογή, το CSR Cyprus και η ΟΕΒ διοργανώνουν την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 η ώρα 12:00μ.μ. σύντομη διαδικτυακή συνάντηση (Webinar) με στόχο την ενημέρωση των μελών τους αναφορικά με την εγκεκριμένη από την ΑΝΑΔ εκπαίδευση με τίτλο.

«Εταιρική Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα μέσω Ενσωμάτωσης Επιχειρηματικών Μοντέλων Αριστείας» η οποία θα υλοποιηθεί από τους δύο φορείς διαδικτυακά στις  12, 14, 18 και 20 Μαΐου 2021.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης, να θέσουν σχετικές ερωτήσεις και να λύσουν τυχόν απορίες τους, σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής, τη μεθοδολογία εκπαίδευσης και τη δομή των ενδοεπιχειρησιακών συναντήσεων κατάρτισης που θα ακολουθήσουν.

 Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο ενημερωτικό Webinar, μέσω του συνδέσμου:  https://forms.gle/mNNBPAANUBBjGWWL6