Ειδικό αφιέρωμα Insider για την ΕΚΕ: Συνέντευξη Προέδρου CSR Cyprus

04-10-2021

Συνέντευξη της Προέδρου του CSR Cyprus Έλλης Ιωαννίδου στο ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Insider για την ΕΚΕ (τχ. Σεπτ. 2021).

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη, με τίτλο  «Η ΕΚΕ δεν είναι φιλανθρωπία», εδώ