Απονομή Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

15-07-2019

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο του 12ου Συνέδριου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η τελετή απονομής των Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας.

Τα βραβεία αποτελούν μία πρωτοβουλία του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και σκοπό έχουν να την ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων που αφορούν τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

Το βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Καθοδήγησης Νέων, «Μέντωρ». Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια του Προγράμματος «ΜΕΝΤΩΡ», κ. Κατερίνα Γεωργάκη.

Στην κατηγορία Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις το βραβείο απονεμήθηκε στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ και συγκεκριμένα στην πρακτική «Ακαδημία Ταλέντων». Το βραβείο παρέλαβε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, κ Ανδρέας Ανδρέου.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη.