Τοπικές κοινωνίες

Θέλουν να γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν με τις επιχειρήσεις και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς.

Η συμβολή στις κοινωνίες αυτές μπορεί να εκφραστεί με δράσεις όπως:

  • Οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα από δράσεις, που αναφέρονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την περίθαλψη
  • Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε τοπικά εθελοντικά προγράμματα
  • Αγορές προϊόντων από τοπικούς προμηθευτές κ.λπ.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοχοι και Επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλους τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Tα παιδιά & τις μελλοντικές γενεές

Έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.