Ινστιτούτο Γενετικής

Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), είναι η μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), η οποία έχει ιδρυθεί για να προσφέρει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, στους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών.  Το Ινστιτούτο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια με απόλυτη επιτυχία ως ιατρικό και ερευνητικό κέντρο αριστείας στην περιοχή, και αποτελεί έναν από τους πλέον ανεπτυγμένους οργανισμούς στην βιοϊατρική έρευνα. Η ίδρυση μιας τέτοιας Σχολής υπήρχε πάντα ως μέρος του οράματος του ΙΝΓΚ και συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου που επιτελεί το Ινστιτούτο. Με την ίδρυση της Σχολής, το ΙΝΓΚ καθίσταται πλέον και αυτόνομο ακαδημαϊκό κέντρο διεθνούς εμβέλειας. Η Σχολή δημιουργήθηκε με βάση τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας και με βάση τα διεθνή, υψηλού επιπέδου πρότυπα και κανονισμούς λειτουργίας καταξιωμένων Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων διεθνώς.

Καινοτόμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα καινοτόμα προγράμματα της ΣΜΙΚ σε επίπεδο Μάστερ (MSc) και Διδακτορικό (PhD), στους κλάδους της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής, Βιοϊατρικής Έρευνας και Νευροεπιστήμης, είναι δομημένα έτσι ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν μεν θεωρητικές εξειδικευμένες γνώσεις μέσω των μαθημάτων, αλλά και να εκπονούν τις ερευνητικές τους διατριβές μέσα στα τμήματα και τις κλινικές του ΙΝΓΚ. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της Σχολής είναι και ο μοναδικός συνδυασμός στο ΙΝΓΚ της εμπειρίας  στην έρευνα με την ταυτόχρονη εφαρμογή των αποτελεσμάτων στις διαγνωστικές υπηρεσίες, δίνοντας έτσι ένα σημαντικό προνόμιο στους  φοιτητές μας.

Τα προγράμματα Μάστερ της ΣΜΙΚ, χαρακτηρίζονται ως εντατικά αφού συνδυάζουν παρακολούθηση διδακτέας ύλης καθώς και πρακτική εργαστηριακής έρευνας. Τα προγράμματα στους κλάδους της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής και Νευροεπιστήμης έχουν διάρκεια 13 μηνών πλήρους φοίτησης και 24 μηνών μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα Βιοϊατρικής Έρευνας έχει διάρκεια 24 μηνών πλήρης φοίτησης και 36 μηνών μερικής φοίτησης. Εντός του διαστήματος αυτού, οι φοιτητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και παράλληλα παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς ενδιαφερόμενους να συνδυάσουν την εργασία τους με τη φοίτηση στη Σχολή, όπως ιατρούς η άλλους λειτουργούς του δημόσιου η ιδιωτικού τομέα.

Οι διδακτορικοί φοιτητές  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στον τομέα του κάθε προγράμματος, όπως επίσης και μαθήματα επιλογής. Ο στόχος είναι να προσκομίσουν τη βασική θεωρητική γνώση του προγράμματος που επέλεξαν, πριν προχωρήσουν στο ερευνητικό, πρακτικό τους πρόγραμμα. Η ερευνητική διατριβή των διδακτορικών φοιτητών πραγματοποιείται στα τμήματα και στις κλινικές του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η διάρκεια της διδακτορικής φοίτησης είναι 4 χρόνια. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Η διαδικασία εισδοχής στη ΣΜΙΚ είναι ανταγωνιστική και ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος, καθώς ένας μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών σε ετήσια βάση διασφαλίζει την ποιότητα, ενώ ο πολύ υψηλός δείκτης ακαδημαϊκού προσωπικού έναντι φοιτητών, διασφαλίζει πως θα παρέχεται μια εξατομικευμένη κατά το δυνατόν προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών.

Η επικείμενη επέκταση του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου με την ανέγερση ενός νέου ερευνητικού κέντρου, δίπλα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω την εισφορά της Κύπρου προς την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το όφελος για τους φοιτητές της ΣΜΙΚ θα είναι σημαντικό αφού η Σχολή θα στεγάζεται πλέον στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, περιβαλλόμενη από τη δυναμική της εξέλιξης και καινοτομίας που χαρακτηρίζει το ΙΝΓΚ. 

Οι ΣΜΙΚ δέχεται ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων κάθε χρόνο από τον Ιανουάριο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για μια εισδοχή ανά έτος, κάθε Σεπτέμβριο.

Οι δράσεις της ΣΜΙΚ και του ΙΝΓΚ σχετικά με την ΕΚΕ και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το ΙΝΓΚ εξ ορισμού, μάχεται καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Οι εξειδικευμένες δράσεις του στους πυλώνες της Έρευνας-Υπηρεσιών-Εκπαίδευσης, εξυπηρετούν όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή, ενώ για τη Σχολή έχουν επιδείξει ενδιαφέρον άτομα από όλες τις ηπείρους. Το Ινστιτούτο, έχει θέσει ως αξίες του την Αριστεία, Καινοτομία, Επαγγελματισμό, Κοινωνική Προσφορά και Ομαδικότητα και διαχέεται από κουλτούρα προώθησης της εφαρμογής των αξιών αυτών στην καθημερινότητα του. Οι δράσεις της Σχολής οι οποίες σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη, επεκτείνονται σε όλους τους πέντε πυλώνες της: Διδασκαλία, Έρευνα, Λειτουργίες, Κουλτούρα και Προώθηση στην Κοινωνία ενώ αγγίζουν πολλούς από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Μαρίνος Βουκής
Manager, Education Office
Finance and Administration Department

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22358600
Email: marinosv@cing.ac.cy

Facebook: https://www.facebook.com/CING.CSMM/
Twitter: https://twitter.com/NeuroGeneticsCy
YouTube: https://www.youtube.com/user/CINGCSMM

Ιστοσελίδα