Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Η Ελληνική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της το 1976. Σύντομα καθιερώθηκε ως ένας από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνά τα 50 στην Κύπρο και ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 1600 ατόμων στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Η Ελληνική Τράπεζα λειτουργεί τέσσερα Γραφεία Αντιπροσωπείας. Δύο στη Ρωσία (ένα στη Μόσχα και ένα στην Αγία Πετρούπολη), ένα στην Ουκρανία (στο Κίεβο) και ένα στη Νότιο Αφρική (στο Γιοχάνεσμπουργκ). Η επιτυχία της Ελληνικής Τράπεζας στηρίζεται στη φιλική εξυπηρέτηση του προσωπικού

της, στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και στη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφορικής και ελέγχου.
Η Ελληνική Τράπεζα, εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ανάμεσα στις οποίες υπηρεσίες ενοικιαγοράς, ασφάλειες, διαχείριση χαρτοφυλακίων, αμοιβαία κεφάλαια, ιδιωτική τραπεζική και υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική οργανωτική δομή, η οποία του επιτρέπει να καλύπτει πλήρως τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις της ευρείας και ποικίλης βάσης του πελατολογίου του. Ένας αριθμός από επιχειρηματικούς τομείς έχουν δημιουργηθεί και υποστηρίζονται από διάφορες Μονάδες Υποστήριξης, και είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ειδικές κατηγορίες πελατών.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ενσωματωθεί ως μία από τις βασικές αξίες που διέπουν τις δραστηριότητες του Ομίλου της  Ελληνικής Τράπεζας και εκφράζεται μέσα από τις δράσεις του που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας αναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες δράσεις προκειμένου κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα να ενσωματώνονται στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Χαρακτηρίζεται από κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες και προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν επίδραση στο κοινωνικό γίγνεσθαι και οικοδομούν ένα καλύτερο μέλλον για όλους, όπως:

  • Προγράμματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, διάδοσης της οικολογικής συνείδησης, στήριξης και προώθησης των πολιτιστικών δρώμενων, του αθλητισμού, της επιστημονικής έρευνας & υγείας και αναβάθμισης της παιδείας
  • Συμμετοχή και ανταπόκριση σε αιτήματα και δραστηριότητες με επίκεντρο τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
  • Συνεργασία  με τους κοινωνικούς του εταίρους ώστε να λειτουργεί σ’ ένα περιβάλλον που ευνοεί και στηρίζει την επιχειρηματικότητα και το ήθος.
  • Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας είναι ένας σύγχρονος Οργανισμός, ο οποίος σαν ένας  υπεύθυνα κοινωνικά εταίρος, αυτοδεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του έναντι της κοινωνίας.
  • Ο Όμιλος πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο περιουσιακό της στοιχείο. Ως η ανθρώπινη Τράπεζα, θέτει στις προτεραιότητές της την εκπαίδευση και τη διεύρυνση των γνώσεων του προσωπικού της.
  • Ως ανθρωποκεντρικός Οργανισμός σέβεται τους πελάτες της. Η σχέση με τους πελάτες είναι ανθρώπινη, προσιτή και όχι μόνο πελατειακή. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σχεδιάζει και προωθεί απευθύνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
  • Σέβεται τους επενδυτές της και όσους την εμπιστεύονται και γι’ αυτό εφαρμόζει πρακτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης.
  • Αγκαλιάζει την κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της υλοποιώντας προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες καλύπτουν τις μεγάλες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
  • Βελτιώνει συνεχώς τις εσωτερικές της λειτουργίες και εκτιμά και διαχειρίζεται σωστά τις επιδράσεις από τη λειτουργία της στο περιβάλλον.

Στέλεχος Επικοινωνίας

κ. Κωνσταντίνος Πιττάλης
κ. Μαρία Γ. Ηλία

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας,
1ος όροφος, 2025 Στρόβολος
Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22 500 649, 22 500 650, 22 500 651
Φαξ: +357 22 500 065

Ιστοσελίδα