Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ

Ο όμιλος εταιρειών Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ είναι μια από τις κορυφαίες εμπορικές εταιρείες  της οικοδομικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας της Κύπρου και προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές σειρές προϊόντων και υλικών, πρωτοποριακών λύσεων και υπηρεσιών που απευθύνονται στις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος πελατών.

Μέσα από την πορεία της εταιρείας, αναπτύχθηκαν ευδιάκριτοι τομείς δραστηριοτήτων οι οποίοι λειτουργούν σαν ι ανεξάρτητα εμπορικά τμήματα ή θυγατρικές εταιρείες με βάση τα προϊόντα που εμπορεύονται:

  • Οικοδομικό Σίδηρο και προϊόντα Χάλυβα
  • Θερμομονωτικά και τεχνικά δομικά υλικά
  • Είδη υγιεινής και δάπεδα
  • Συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης
  • Αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Μεταποίηση και εμπορία μεταλλικών υλικών

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ήταν ανέκαθεν μέρος της κουλτούρας του ομίλου και επικεντρώνεται στους πυλώνες κυρίως του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς όμως να παραμερίζονται και δράσεις προς την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Από το 2012 μέσω της εμπορικής ονομασίας Epiphaniou Energy εκπαιδεύει και ενημερώνει τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και τους καταναλωτές για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Στους άμεσους στόχους του ομίλου είναι και η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου μέσω αναβαθμίσεων στα δικά της υποστατικά, εφαρμογής πρακτικών ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και της προσεκτικής επιλογής υλικών για ένταξη στη γκάμα των προϊόντων της.  Στόχος είναι η συνεισφορά του οργανισμού στη  μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της και στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ενισχύοντας παράλληλα και την αρχή του εθελοντισμού ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλη κουλτούρα για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς.

Ο όμιλος είναι ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά θέματα και έχει έντονη δράση, συμμετέχοντας σε κοινωνικές και  φιλανθρωπικές δράσεις.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Μαργαρίτα Χατζηκουμή
Διευθύντρια Μάρκετινγκ

Διεύθυνση:
Μάρκου Δράκου 21, 1040 Λευκωσία

Τηλ: 22793333 / 22793349
Φαξ: 22431534

Ιστοσελίδα