Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ είναι θυγατρική κατά 100% εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, του μεγαλύτερου εμπορικού και βιομηχανικού ομίλου της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus LTD τον Δεκέμβριο του 2002.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διάθεση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα διαθέτει στο ευρύτερο κοινό όλα τα προϊόντα της μέσω ενός δικτύου 95 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία ΕΚΟ.

Κύριος και αμετακίνητος στόχος της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου είναι να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην κυπριακή αγορά με την αξιόπιστη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ασφαλών εργασιακών συνθηκών, σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή και κοινωνική προσφορά στο ευρύτερο κοινό

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας της ΕΚΟ Κύπρου. Η προσφορά της ΕΚΟ στην Κύπρο και η υπεύθυνη στάση της προς το κοινωνικό σύνολο επικεντρώνεται κάτω από τους πυλώνες οδική ασφάλεια, νέα γενιά, καινοτομία και εκπαίδευση. Επίσης, η ΕΚΟ Κύπρου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και εστιάζει την προσοχή της σε ζητήματα και τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη και κοινωνική απαίτηση, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση:
3 Ellispontou str, 2015, Strovolos

Τηλέφωνο: 22477179
Email: pevangelides@helpe.gr

Ιστοσελίδα