Έλενα Νικολάου

Η Έλενα Νικολάου είναι η επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Remedica.   Είναι κάτοχος Πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και προηγουμένως υπηρέτησε στον Δημόσιο Τομέα για 17 χρόνια.

Μεταξύ των καθηκόντων της είναι ο συντονισμός των ενεργειών του Τμήματος, καθώς και η διοργάνωση των δράσεων και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται γύρω από τους πυλώνες κοινωνία, περιβάλλον, παιδεία και αθλητισμός, που στόχο έχουν τη στήριξη Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών που σχετίζονται με τους τέσσερις πυλώνες αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής και φιλανθρωπικής παρουσίας της εταιρείας.