Ινστιτούτο Κύπρου

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική κατεύθυνση, που επιδιώκει να ενισχύσει την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου, να συμβάλει στο μετασχηματισμό της οικονομίας σε οικονομία γνώσης και  να αναδείξει τη χώρα σε ερευνητικό κόμβο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το ΙΚυ αποτελείται από Μεταπτυχιακή Σχολή και τα παρακάτω ερευνητικά κέντρα:

  1. Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (ΕΚΕΠΥΠ),
  2. Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (ΕΚΕΤΑ)  και
  3. Ερευνητικό Κέντρο Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΕΚΥΕΤ).

Οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς έρευνας αιχμής με τους οποίους καταπιάνεται το ΙΚυ, αλλά και των συναφών δράσεων που αναπτύσσονται, επιβάλλουν τη συνεχή προσαρμογή του και των διοικητικών στελεχών του σε συνεχώς εναλλασσόμενες καταστάσεις.

Το ΙΚυ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το θέμα της ΕΚΕ και επιθυμεί να καταρτίσει στρατηγική σχετικά με την εθελοντική ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις πρακτικές του ιδρύματος. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και πρόοδος της κοινωνίας μέσω της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική ΕΚΕ θα θέλαμε να βασιστεί στους πυλώνες Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Στέλεχος Επικοινωνίας

Δρ. Μιχάλης Γιάγκου
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Διοίκησης

Τηλέφωνο: +357 22208600
Φαξ:  +357 22884440

Email: info@cyi.ac.cy

Ιστοσελίδα